. زندگی یک پاداش است نه یک مکافات فرصتی است کوتاه تا ببالی ، بیابی ، بدانی و بیندیشی. بفهمی و زیبا بنگری و در نهایت در خاطره ها بمانی . http://malekashtar18.mihanblog.com 2014-04-22T01:01:07+01:00 text/html 2014-04-21T12:50:46+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پاورپوینت نشانه ی طا http://malekashtar18.mihanblog.com/post/804 <div align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3"><font color="#000000" size="2"><b>&nbsp;پاورپوینت نشانه ی<font color="#FF0000"> طا</font></b></font><font size="2"><br><br></font><b><font color="#000000"><font size="2">برای دریافت روی تصویر کلیک کنید<br></font><br></font></b></font></span><a href="http://s5.picofile.com/file/8120786500/38%D8%B7%D8%A7.rar.html" target="_blank" title=""><img title="Gifs gif gratis totalgifs.com 54.gif" src="http://www.totalgifs.com/precious-moments/54.gif" alt="totalgifs.com precious-moments gif gif 54.gif"></a><br><br><img title="Gifs gif gratis totalgifs.com mg97.gif" src="http://www.totalgifs.com/mini-gifs/mg97.gif" alt="totalgifs.com mini-gifs gif gif mg97.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img title="Gifs gif gratis totalgifs.com mg97.gif" src="http://www.totalgifs.com/mini-gifs/mg97.gif" alt="totalgifs.com mini-gifs gif gif mg97.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img title="Gifs gif gratis totalgifs.com mg97.gif" src="http://www.totalgifs.com/mini-gifs/mg97.gif" alt="totalgifs.com mini-gifs gif gif mg97.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img title="Gifs gif gratis totalgifs.com mg97.gif" src="http://www.totalgifs.com/mini-gifs/mg97.gif" alt="totalgifs.com mini-gifs gif gif mg97.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img title="Gifs gif gratis totalgifs.com mg97.gif" src="http://www.totalgifs.com/mini-gifs/mg97.gif" alt="totalgifs.com mini-gifs gif gif mg97.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img title="Gifs gif gratis totalgifs.com mg97.gif" src="http://www.totalgifs.com/mini-gifs/mg97.gif" alt="totalgifs.com mini-gifs gif gif mg97.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img title="Gifs gif gratis totalgifs.com mg97.gif" src="http://www.totalgifs.com/mini-gifs/mg97.gif" alt="totalgifs.com mini-gifs gif gif mg97.gif"></div> text/html 2014-04-21T12:38:33+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی کاربرگ نشانه ی طا http://malekashtar18.mihanblog.com/post/802 <div align="center"><p style="text-align: center;"><br><b><font size="3">کاربرگ نشانه ی <font color="#FF0000">طا </font><br></font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="3">برای دریافت فایل روی تصویر کلیک کنید</font></b></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 0, 0);"><font size="3"><br></font></span></p><div style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8120715542/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D8%B7%D8%A7.pdf.html" target="_blank"><img src="http://s5.picofile.com/file/8120715242/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D8%B7.jpg" height="292" width="386"></a><br><br><br><img src="http://www.animaatjes.de/linien/linien-bilder/katzen/animaatjes-katten-43738.gif" alt="Katzen linien"><br></div><p> </p> </div> text/html 2014-04-21T12:30:15+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پوستر کلمات طا http://malekashtar18.mihanblog.com/post/801 <div align="center"><div style="text-align: center;"><br><b><font size="3">پوستر کلمات <font color="#FF0000">طا</font><br><br>برای دریافت پوستر روی تصویر کلیک کنید<br></font></b><br><br><br><div style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://s5.picofile.com/file/8120698442/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%B7%D8%A7.rar.html"><img src="http://s5.picofile.com/file/8120697268/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%B7%D8%A7.jpg" height="287" width="382"></a><br><br><img src="http://www.animaatjes.de/linien/linien-bilder/liebe/12.gif" alt="Liebe linien"><br></div></div><p> </p> </div> text/html 2014-04-21T07:46:29+01:00 malekashtar18.mihanblog.com غلامحسین دودانگه فروش محصولات الکترونیکی http://malekashtar18.mihanblog.com/post/532 <div align="center"><font color="#003300" size="4"><b>فروش محصولات الکترونیکی شامل : </b></font><br></div><div align="center"><br><br><b><font size="2">- <font color="#000066">پیک های نوروزی الکترونیکی:</font></font></b><br><br><b><font size="2"><font color="#000066"><font color="#660000">متفاوت ترین پیك شادی الكترونیكی در آینده نزدیک</font></font></font></b><br><br><b><font size="2">- <font color="#000099">نرم افزار های معلم یار برای کلاس های هوشمند شامل :</font></font></b><br><br><b><font size="2"><font color="#660000">انیمیشن های تعاملی به صورت آموزش ، کارگاه ، تمرین و بازی های آموزشی</font></font></b><br><b><font size="2"><font color="#660000"> کاربرگ</font></font></b><br><b><font size="2"><font color="#660000"> کتاب درسی</font></font></b><br><b><font size="2"><font color="#660000"> نرم افزار جئوجبرا</font></font></b><br><b><font size="2"><font color="#660000"> گالری تصاویر</font></font></b><br><br><b><font size="2"><font color="#660000"><font color="#000066">تکالیف الکترونیکی مدرسه شامل :</font></font></font></b><br><br><b><font size="2"><font color="#660000"> دو لوح فشرده در طول سال تحصیلی (١- نیم سال اول ٢- نیم سال دوم) است كه در پایه های ابتدایی درس های ریاضی، علوم، بخوانیم و بنویسیم؛ و در پایه های راهنمایی درسهای ریاضی، علوم، عربی و انگلیسی را پوشش می دهد.</font></font></b><br><br><font color="#000066"><b><font size="2">تولید محتوای آموزشی (تما ):</font></b></font><br><br></div><p align="center"><font color="#660000" size="2"><b><span style="line-height: 250%; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">نرم افزار محتواساز تما (تولید محتوای آموزشی) به اساتید و مدیران مدارس هوشمند و دانشگاهها این امکان را می دهد تا به راحتی در ٤ مرحله محتوای الکترونیکی خود را در قالب آموزش، آزمون یا بازی تعاملی ساخته و در اختیار دانش آموزان و دانشجویان عزیز قرار دهند.</span><span style="line-height: 250%; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"> این نرم افزار توسط اداره آموزش و پرورش شهر تهران توصیه شده و برای مدارس هوشند دولتی شهر تهران به تعداد ٤٠٠٠ نسخه خریداری و توزیع شده است. در ضمن محتواهای ساخته شده در این نرم افزار جهت شرکت در جشنواره تولید محتوا قابل قبول میباشند.&nbsp;</span></b></font></p><p align="center"><font color="#000066"><b><font size="2">پیش دبستانی پویا :&nbsp;</font></b></font></p><p align="center"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#660000" size="2">لوح فشرده ی پیش دبستانی پویا ، در راستای اهداف آموزش غیر مستقیم از طریق بازی ، شعر ، قصه و نقاشی شامل ١٤ واحد کار است که حاوی انیمیشن های آموزشی می باشد .</font><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#660000">همچنین تعدادی انیمیشن داستان تحت عنوان داستان های پینوکیو ، در این لوح قرار گرفته اند</font>.</font></b></p><p align="center"><font color="#000066" size="2"><b>فرهنگ لغات مصور زبان انگلیسی :</b></font></p><p align="center"><br><font color="#660000"><b><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;">این مجموعه، برنده‌ی جایزه‌ی اول همایش آموزشی در آمریکا بوده است. <br></span></b></font></p><p align="center"><br><font color="#660000"><b><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;"></span></b></font></p><p align="center"><font color="#660000" size="2"><b><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><i><font color="#003300">برای خرید محصولات به ادامه مطلب مراجعه فرمایید .</font></i></span></b></font></p><p align="center"><br><br></p><p align="center"><br><font color="#660000"><b><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;"></span></b></font></p><p align="center"><font color="#660000"><b><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><br></span></b></font></p> text/html 2014-04-20T10:07:18+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون املا تصویری پایه اول http://malekashtar18.mihanblog.com/post/800 <div align="center"><font size="3"><strong>آزمون املا تصویری&nbsp; <font color="#FF0000">پایه اول<br><br></font><font size="2">روی تصویر کلیک کنید</font></strong></font><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8120354676/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title=""><img title="Gifs gif gratis totalgifs.com 08.gif" src="http://www.totalgifs.com/pascoa/08.gif" alt="totalgifs.com pascoa gif gif 08.gif" height="207" width="212"></a><br><img class="emowh" src="http://www.emoticonswallpapers.com/emotion/kitty-cat/kitty-cat-smiley-023.gif" alt="Kitty cat smiley 023">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img class="emowh" src="http://www.emoticonswallpapers.com/emotion/kitty-cat/kitty-cat-smiley-023.gif" alt="Kitty cat smiley 023">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img class="emowh" src="http://www.emoticonswallpapers.com/emotion/kitty-cat/kitty-cat-smiley-023.gif" alt="Kitty cat smiley 023">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img class="emowh" src="http://www.emoticonswallpapers.com/emotion/kitty-cat/kitty-cat-smiley-023.gif" alt="Kitty cat smiley 023"></div> text/html 2014-04-20T09:56:24+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون عملكردی ریاضی پایه اول http://malekashtar18.mihanblog.com/post/799 <div align="center"><font size="5"><b><font size="3"><br>آزمون عملكردی ریاضی <font color="#FF0000">پایه اول</font> (1)<br></font></b></font><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8120478600/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_1.pdf.html" target="_blank" title=""><img title="Gifs gif gratis totalgifs.com 0039.gif" src="http://www.totalgifs.com/meninas/0039.gif" alt="totalgifs.com meninas gif gif 0039.gif" height="110" width="130"></a><a><br><br></a><font size="5"><b><font size="3">آزمون عملكردی ریاضی <font color="#FF0000">پایه اول</font> (2)<br></font></b></font><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8120497642/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_2.pdf.html" target="_blank" title=""><img title="Gifs gif gratis totalgifs.com 0039.gif" src="http://www.totalgifs.com/meninas/0039.gif" alt="totalgifs.com meninas gif gif 0039.gif" height="110" width="130"></a><br><br><font size="5"><b><font size="3">آزمون عملكردی ریاضی <font color="#FF0000">پایه اول</font> (3)<br><br></font></b></font><a href="http://s5.picofile.com/file/8120475234/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84_3.pdf.html" target="_blank" title=""><img title="Gifs gif gratis totalgifs.com 0039.gif" src="http://www.totalgifs.com/meninas/0039.gif" alt="totalgifs.com meninas gif gif 0039.gif" height="110" width="130"></a><br><br><img title="Gifs gif gratis totalgifs.com acara_blue_look.gif" src="http://www.totalgifs.com/neo-pets/acara_blue_look.gif" alt="totalgifs.com neo-pets gif gif acara_blue_look.gif">&nbsp; <img title="Gifs gif gratis totalgifs.com acara_snow_shake.gif" src="http://www.totalgifs.com/neo-pets/acara_snow_shake.gif" alt="totalgifs.com neo-pets gif gif acara_snow_shake.gif" height="82" width="100"> &nbsp; &nbsp; <img title="Gifs gif gratis totalgifs.com acara_blue_look.gif" src="http://www.totalgifs.com/neo-pets/acara_blue_look.gif" alt="totalgifs.com neo-pets gif gif acara_blue_look.gif"> &nbsp;&nbsp; <img title="Gifs gif gratis totalgifs.com acara_snow_shake.gif" src="http://www.totalgifs.com/neo-pets/acara_snow_shake.gif" alt="totalgifs.com neo-pets gif gif acara_snow_shake.gif" height="79" width="100">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img title="Gifs gif gratis totalgifs.com acara_blue_look.gif" src="http://www.totalgifs.com/neo-pets/acara_blue_look.gif" alt="totalgifs.com neo-pets gif gif acara_blue_look.gif"> </div> text/html 2014-04-20T09:44:54+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون عملكردی علوم پایه اول http://malekashtar18.mihanblog.com/post/798 <div align="center"><b><font size="3">آزمون عملكردی علوم بخش جانوران <font color="#FF0000">پایه اول<br><br></font></font>روی تصویر کلیک کنید</b><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8120501692/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7_%D9%86_%DB%8C%D8%B2%D8%AF.pdf.html" target="_blank" title=""><img title="Gifs gif gratis totalgifs.com 10.gif" src="http://www.totalgifs.com/macaquinhos/10.gif" alt="totalgifs.com macaquinhos gif gif 10.gif" height="219" width="204"></a><br><br><img title="Gifs gif gratis totalgifs.com sapinhos36.gif" src="http://www.totalgifs.com/sapinhos/sapinhos36.gif" alt="totalgifs.com sapinhos gif gif sapinhos36.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img title="Gifs gif gratis totalgifs.com sapinhos36.gif" src="http://www.totalgifs.com/sapinhos/sapinhos36.gif" alt="totalgifs.com sapinhos gif gif sapinhos36.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img title="Gifs gif gratis totalgifs.com sapinhos36.gif" src="http://www.totalgifs.com/sapinhos/sapinhos36.gif" alt="totalgifs.com sapinhos gif gif sapinhos36.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img title="Gifs gif gratis totalgifs.com sapinhos36.gif" src="http://www.totalgifs.com/sapinhos/sapinhos36.gif" alt="totalgifs.com sapinhos gif gif sapinhos36.gif"><br></div> text/html 2014-04-20T05:52:25+01:00 malekashtar18.mihanblog.com عفت حسنی فرد المپیاد علمی 50 سوالی علوم سوم ابتد ایی http://malekashtar18.mihanblog.com/post/793 <div align="center"><b><font size="2"><a href="http://yaremehrban91.blogfa.com/post-675.aspx">المپیاد علمی 50 سوالی علوم سوم ابتد ایی</a><br><br><br></font></b><a href="http://s5.picofile.com/file/8119529134/TESTI3OLOM930123SAVAD20.zip.html" target="_blank" title=""><img src="http://liubavyshka.ru/_ph/64/2/667562522.gif"></a><br><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/7198890642/clown_048.gif" align="bottom" border="0" hspace="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://s1.picofile.com/file/7198890642/clown_048.gif" align="bottom" border="0" hspace="0">&nbsp; <img src="http://s1.picofile.com/file/7198890642/clown_048.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><br><div align="right"><font class="text4" size="1"><strong>منبع : آموزگاراول تا ششم ابتدایی</strong></font></div></div> text/html 2014-04-20T05:50:32+01:00 malekashtar18.mihanblog.com عفت حسنی فرد تست دروس سوم ابتدایی http://malekashtar18.mihanblog.com/post/795 <div align="center"><b><font size="2"><a href="http://yaremehrban91.blogfa.com/post-670.aspx">تست دروس سوم ابتدایی</a><br><br></font></b><a href="http://s5.picofile.com/file/8119195500/peike3.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="width: 199px; height: 130px;" src="http://s4.picofile.com/file/7896747204/%D8%B4%DA%A9%D9%84.png" align="bottom" border="9" hspace="0"></a><br><br><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/blue/blue-8/1729869_CHjp2.gif"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/blue/blue-8/1729869_CHjp2.gif"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/blue/blue-8/1729869_CHjp2.gif"></div> text/html 2014-04-20T05:49:14+01:00 malekashtar18.mihanblog.com عفت حسنی فرد ریاضی/تمرین جمع و تفریق/پایه دوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/792 <div align="center"><br><b><font size="2">ریاضی/تمرین جمع و تفریق/پایه دوم</font></b><br><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8119565242/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%88_%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="width: 221px; height: 249px;" alt="زیباساز" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/11340856461466433620.gif" align="bottom" border="0" height="249" hspace="0" width="221"></a><br><br><br><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/teddys/teddy_10.gif" height="102" width="100"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/teddys/teddy_10.gif" height="101" width="99"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/teddys/teddy_10.gif" height="106" width="104"><br><br></div> text/html 2014-04-20T05:31:33+01:00 malekashtar18.mihanblog.com عفت حسنی فرد ریاضی/الگویابی/دوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/791 <div align="center"><br><div align="center"><font color="#000099"><b><font size="3">ریاضی/الگویابی</font></b></font><br><br><b><font size="2">تقدیم به دومی های گلم<br></font></b><br></div><a href="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/02010303.swf" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8120675584/thumb_02010303.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><br><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/teddys/teddy_19.gif">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/teddys/teddy_19.gif">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/teddys/teddy_19.gif">&nbsp; <img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/teddys/teddy_19.gif"></div> text/html 2014-04-19T11:48:31+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی ولادت حضرت زهرا (س) مبارک باد http://malekashtar18.mihanblog.com/post/790 <div align="center"><img alt="کارت پستال درخواستی طراحان" src="http://s3.picofile.com/file/7376824836/tarahaan_ordibehsht_roozemadar_3_.gif" align="bottom" border="0" height="369" hspace="0" width="434"><br><br><br><table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="2" height="325" width="490"><tbody><tr><td><p align="center"><font size="2">امشب در این کویر گلی زاده می‌شود</font> </p></td> <td> <p align="center"><font size="2">دنیا به خاک بوسی اش آماده می‌شود</font></p></td></tr> <tr> <td> <p align="center"><font size="2">امشب هــزار دسته گل نور از بهشت</font> </p></td> <td> <p align="center"><font size="2">بــر خانه خدیــجه فرســــتاده می‌شود</font> </p></td></tr> <tr> <td> <p align="center"><font size="2">می‌آید او که نوگــل پاک محمد اســت</font> </p></td> <td> <p align="center"><font size="2">زهــرا که مقتدای هـــر آزاده می‌شود</font> </p></td></tr> <tr> <td> <p align="center"><font size="2">بوی گلاب می‌دهد امشب تمام خاک</font> </p> </td> <td> <p align="center"><font size="2">امشب در این کویر گلی زاده می‌شود</font> </p> </td></tr></tbody></table> &nbsp;&nbsp; <img src="http://www.smailikai.com/smailai/13/zv/13_zv_24_smilies_tik_lt.gif" alt="">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.smailikai.com/smailai/13/zv/13_zv_24_smilies_tik_lt.gif" alt="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.smailikai.com/smailai/13/zv/13_zv_24_smilies_tik_lt.gif" alt="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.smailikai.com/smailai/13/zv/13_zv_24_smilies_tik_lt.gif" alt=""><img src="http://www.smailikai.com/smailai/13/zv/13_zv_24_smilies_tik_lt.gif" alt=""><br><img src="http://www.simoneautoajuda.com/gifs_site/barrinhas/140279tiogzlwuse2.jpg" alt="" border="0" height="102" width="480"><br><table cols="2" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="2" height="177" width="40"><tbody><tr><td> <br></td> <td>&nbsp;&nbsp; <br></td></tr> <tr> <td><br></td> <td><br></td></tr> <tr> <td><br></td> <td><br></td></tr> <tr> <td><br></td> <td><br></td></tr> <tr> <td><br></td> <td><br></td></tr> <tr> <td><br></td> <td><br></td></tr> <tr> <td><br></td> <td><br></td></tr></tbody></table><br></div> text/html 2014-04-19T11:19:11+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی امروز روز توست مادر، ای مهربان‌ترین فرشته‌ی خدا... http://malekashtar18.mihanblog.com/post/789 <div align="center"><img alt="کارت پستال درخواستی طراحان" src="http://s4.picofile.com/file/7744928709/tarahaan_ir_mother1.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"><br><br><br><p><b><font size="3"><span style="COLOR: #ff0080"><strong>امروز روز توست مادر، ای مهربان‌ترین فرشته‌ی خدا...</strong></span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p><b><font size="3"><br></font></b></p><p><font size="2"><b>بگو چگونه تو را در قاب دفترم توصیف کنم؟</b></font></p><p><font size="2"><b><br></b></font></p><font size="2"><b> </b></font><p><font size="2"><b>صبر و مهربانی‌ات را چطور در ابعاد کوچک ذهنم جای دهم؟</b></font></p><p><font size="2"><b><br></b></font></p><font size="2"><b> </b></font><p><font size="2"><b>آن زمان که خط خطی‌های بی‌قراری‌ام را با مهر و محبتت پاک می‌کردی و با صبر و بردباری، <br></b></font></p><p><font size="2"><b><br></b></font></p><p><font size="2"><b>کلمه به کلمه‌ی زندگی را به من می‌گفتی، خوب به خاطرم مانده است.</b></font></p><font size="2"><b> </b></font><p><font size="2"><b><br></b></font></p><p><font size="2"><b>و من باز فراموش می‌کردم محبت تشدید شده‌ات را...</b></font></p><font size="2"><b> </b></font><p><font size="2"><b><br></b></font></p><p><font size="2"><b>در تمام مراحل زندگی، قدم به قدم، همپای من آمدی، بارها بر زمین افتادم و هر بار با مهربانی <br></b></font></p><p><font size="2"><b><br></b></font></p><p><font size="2"><b>دستم را گرفتی.</b></font></p><font size="2"><b> </b></font><p><font size="2"><b><br></b></font></p><p><font size="2"><b>آری، از تو آموختم، حتی در سخت‌ترین شرایط، امید را هرگز از یاد نبرم. </b></font></p><font size="2"><b> </b></font><p><font size="2"><b><br></b></font></p><p><font size="2"><b>یادم نمی‌رود چه شب‌ها که تا صبح بر بالینِ من، بوسه بر پیشانیِ تب دارم می‌زدی...</b></font></p><font size="2"><b> </b></font><p><font size="2"><b><br></b></font></p><p><font size="2"><b>و چه روزها که با مهر مادرانه‌ات، لقمه‌های عشق را در دهانم می‌گذاشتی...</b></font></p><font size="2"><b> </b></font><p><font size="2"><b><br></b></font></p><p><font size="2"><b>وقتی بوسه بر دستان چروکیده‌ات می‌زنم، یاد کودکی‌ام می‌افتم که همیشه به خاطر لطافت <br></b></font></p><p><font size="2"><b><br></b></font></p><p><font size="2"><b>دستانت، به همه فخر می‌فروختم.</b></font></p><font size="2"><b> </b></font><p><font size="2"><b><br></b></font></p><p><font size="2"><b>و حال به خاطر خشکی دستانت با افتخار می‌گویم كه: «این دستان مادر من است که تمام <br></b></font></p><p><font size="2"><b><br></b></font></p><p><font size="2"><b>زندگی‌اش را به پای من گذاشت»</b></font></p><p><font size="2"><b><br></b></font></p><font size="2"><b><strong> <p><strong>من با نوازش همین دست‌ها بزرگ شده‌ام و امروز با تمام وجودم می‌گویم:</strong></p><p><strong><br></strong></p> <p><strong>«مادرم، مدیون تمام مهربانی‌هایت هستم و کمی کمتر از آنچه تو دوستم داری، دوستت دارم، <br></strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>چون هرگز به پای مهربانی تو نخواهم رسید...»</strong></p> </strong></b></font><br><b><font size="3"> </font></b><font size="3"> </font><font size="3"> </font><b> </b><b> </b><b> </b><table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="2" height="128" width="659"><tbody><tr><td><b><br></b></td> <td><br><img src="http://www.animaatjes.de/linien/linien-bilder/liebe/animaatjes-liefde-51129.gif" alt="Liebe linien"><img src="http://www.animaatjes.de/linien/linien-bilder/liebe/animaatjes-liefde-51129.gif" alt="Liebe linien"></td></tr><tr><td><br></td><td><br></td></tr><tr><td><br></td><td><br></td></tr> <tr> <td><br></td> <td><br></td></tr></tbody></table></div> text/html 2014-04-17T13:25:08+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پاورپوینت نشانه ضاد http://malekashtar18.mihanblog.com/post/788 <div align="center"><p style="text-align: center;"><b><font size="3">پاورپوینت نشانه <font color="#FF0000">ضاد </font><br></font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="3">برای دریافت فایل روی تصویر کلیک کنید</font></b></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8120379026/37%D8%B6%D8%A7%D8%AF.rar.html" target="_blank" title=""><img class="dist_img" src="http://www.gifgratis.net/gifs_animes/fleures/140.gif" alt="Gifs Animés fleures 140" border="0" height="166" width="150"></a></p><p style="text-align: center;"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img title="Gifs gif gratis totalgifs.com barra83.gif" src="http://www.totalgifs.com/barrinhas/barra83.gif" alt="totalgifs.com barrinhas gif gif barra83.gif" height="81" width="435">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; </p></div> text/html 2014-04-17T13:20:32+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی کاربرگ نشانه ی ضاد http://malekashtar18.mihanblog.com/post/787 <div align="center"><br><p style="text-align: center;"><font size="2"><b>کاربرگ نشانه ی <font color="#FF0000">ضاد</font></b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p style="text-align: center;"><b><font size="2">برای دریافت کاربرگ ضاد روی تصویر کلیک کنید</font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></p><div style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8120329384/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D8%B6%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank"><img src="http://s5.picofile.com/file/8120329150/%D8%B6%D8%A7%D8%AF.jpg" height="276" width="367"></a><br><br><img style="border: 0px none;" src="http://en.clipart-fr.com/data/gif/disney/gif_anime_clipart_disney_085.gif" alt="disney minnie clipart graphics" height="91" width="75">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="border: 0px none;" src="http://en.clipart-fr.com/data/gif/disney/gif_anime_clipart_disney_085.gif" alt="disney minnie clipart graphics" height="91" width="75">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="border: 0px none;" src="http://en.clipart-fr.com/data/gif/disney/gif_anime_clipart_disney_085.gif" alt="disney minnie clipart graphics" height="91" width="75">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="border: 0px none;" src="http://en.clipart-fr.com/data/gif/disney/gif_anime_clipart_disney_085.gif" alt="disney minnie clipart graphics" height="91" width="75">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="border: 0px none;" src="http://en.clipart-fr.com/data/gif/disney/gif_anime_clipart_disney_085.gif" alt="disney minnie clipart graphics" height="91" width="75"> <br></div><p> </p> </div>