. زندگی یک پاداش است نه یک مکافات فرصتی است کوتاه تا ببالی ، بیابی ، بدانی و بیندیشی. بفهمی و زیبا بنگری و در نهایت در خاطره ها بمانی . http://malekashtar18.mihanblog.com 2014-12-21T11:45:29+01:00 text/html 2014-12-20T11:27:21+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی رحلت پیامبر اکرم(ص) شهادت امام حسن مجتبی(ع) وشهادت امام رضا(ع) تسلیت باد http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1311 <br><div align="center"><h2 class="Title"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">رحلت پیامبر اکرم(ص) شهادت امام حسن مجتبی(ع) وشهادت امام رضا(ع)</font></h2><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br><font color="#FF0000"><b>تسلیت باد </b></font></font></font><b><font size="2"><br></font></b><br><br><img src="http://s2.picofile.com/file/7615138595/safar_morsalaat.jpg" alt="مرسلات| السلام علیکم یا اهل بیت النبوة..." align="bottom" border="0" height="512" hspace="0" vspace="0" width="398"><br><br><br><b><font size="2">در سوگ نبی ، جهان سیه می پوشد<br><br>در سینه ، دل از داغ حسن می جوشد<br><br>&nbsp;از ماتم هشتمین امام معصوم<br><br>هر شیعه ز درد ، جام غم می نوشد<br><br>اللهم صلی علی محمد و آل محمد</font></b><br><br><br><br><img src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/67993931196753850254.gif" alt=""><br></div> text/html 2014-12-19T23:26:51+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی شب یلــــــــدا http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1315 <div align="center"><img src="http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2014/12/54941dcb1dc61ark.jpg" class="mip-attachment" height="344" width="416"><br><br><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;">شب <span style="color: #ff0000;">یلــــــــداست</span>؛</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;">شبى که در آن <span style="color: #ff0000;">انار</span> محبت دانه مى شود و </span><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">سرخى</span></span><span style="font-size: small;"><strong> عشق و<span style="color: #ff0000;"> عاطفه،</span></strong> </span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;">&nbsp;نثار کاسه هاى لبریز از <span style="color: #ff0000;">شوق</span> ما؛</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;">شبى که طراوت <span style="color: #ff0000;">هندوانه هاى</span> تازه تابستان به سرماى دستان<span style="color: #ff0000;"> زمستان</span> <br></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;">هدیه مى شود و<span style="color: #ff0000;"> داغى</span> نگاه هاى زیباى <span style="color: #ff0000;">بزرگ ترها</span> </span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;">در چشمان <span style="color: #ff0000;">کودکان</span> اوج مى گیرد و بالا مى رود</span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;">&nbsp;در ازدحام بشقاب هاى کوچک بلور، شیرینى <span style="color: #ff0000;">صمیمیت ها</span> و<span style="color: #ff0000;"> یکدلى ها،</span> </span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;">تقسیم مى شود و کام هاى همه را <span style="color: #ff0000;">شیرین</span> مى کند.<br></span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">یلــــداى طولانى</span> سال، بهترین مجال براى نیم نگاهى کوتاه به <span style="color: #ff0000;">لحظه هاست</span>؛</span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;">لحظه هایى که در <span style="color: #ff0000;">سرعت عبور</span>، خلاصه مى شوند و مى گذرند</span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;">و این گذشتن، بهترین پیام براى<span style="color: #ff0000;"> زیبا</span> زیستن ماست؛ </span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;">زیرا شیرینى <span style="color: #ff0000;">در کنار هم بودن</span> لبخندهاى امروز،</span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;"> هزار بار بهتر از <span style="color: #ff0000;">اشک حسرت</span> ریختن بر <span style="color: #ff0000;">مزار جدایى هاى</span> فرداست.<br><br><span style="color: #ff0000;">یلـــدا</span> بهانه اى است، بهانه اى، تا ما از فرمان کانال هاى پر پیچ و خم سیم هاى </span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;">ارتباطات بگذریم و لحظه هاى قشنگ <span style="color: #ff0000;">با هم بودن</span> را به هیجان سریال هاى </span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">زندگى شیشه اى</span>، بدل نکنیم</span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">یلـــدا</span>، بهانه اى است تا پندها و تجربه هاى ارزشمند <span style="color: #ff0000;">پدربزرگ ها</span> و <span style="color: #ff0000;">مادربزرگ هایى </span></span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;">را که در پس وقت نداشتن ها و بى حوصلگى هاى کوچک ترها </span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;">مدفون مانده اند، <span style="color: #ff0000;">زنده کنیم</span></span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">یلــدا</span>، مجالى است براى تکرار هر آنچه روزگارى، <span style="color: #ff0000;">سرمشق</span> خوبى هایمان بوده اند </span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;">و امروز بر روى <span style="color: #ff0000;">طاقچه عادت</span> هایمان غبار مى گیرند و فراموش مى شوند. </span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;">مجالى است براى دیدن <span style="color: #ff0000;">عزیزانى</span> که تصویر و صدایشان در پس مشغله هاى </span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;">زندگى رنگ باخته اند. مجالى است براى نشستن <span style="color: #ff0000;">لبخند بر لبان کودکان</span>،</span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;"> در <span style="color: #ff0000;">آغوش</span> پر مهر<span style="color: #ff0000;"> بزرگ ترها</span>.<br></span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">یلـــــدا</span> مجالى است؛ مجالى براى <span style="color: #ff0000;">من</span>، مجالى براى <span style="color: #ff0000;">تو</span>،</span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;"> تا همگى، لحظه هاى شیرین <span style="color: #ff0000;">با هـــم بودن</span> را تجربه کنیم</span></strong></span></strong></p><p style="text-align: center;"><br><img style="vertical-align: bottom; margin-left: 0px; margin-right: 0px;" src="http://www.upnb.ir/uploads/1387389994911.gif" alt=""></p><br></div> text/html 2014-12-19T23:26:50+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی سوال ریاضی و فارسی سوم ابتدایی http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1313 <div align="center"><b><font size="2">سوال ریاضی و فارسی سوم ابتدایی / آذر 93<br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید<br><br></font></font></b><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8157887850/%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A2%D8%B0%D8%B1_93.rar.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158572942/Page7.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="271" hspace="0" vspace="0" width="243"></a><br><br><img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-994.gif" alt="" height="94" width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-994.gif" alt="" height="94" width="80"> &nbsp; &nbsp; <img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-994.gif" alt="" height="94" width="80"></div> text/html 2014-12-19T23:26:49+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی تمرین ضرب پایه سوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1314 <div align="center"><font size="3"><b>تمرین ضرب پایه سوم</b><br></font><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8158373000/_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B6%D8%B1%D8%A8.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158571350/Page4.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="286" hspace="0" vspace="0" width="307"></a><br><br><br><img alt="totalgifs.com love gif gif 44.gif" src="http://www.totalgifs.com/love/44.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com 44.gif" height="99" width="116">&nbsp;&nbsp; <img alt="totalgifs.com love gif gif 44.gif" src="http://www.totalgifs.com/love/44.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com 44.gif" height="99" width="116">&nbsp;&nbsp; <img alt="totalgifs.com love gif gif 44.gif" src="http://www.totalgifs.com/love/44.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com 44.gif" height="99" width="116"></div> text/html 2014-12-19T23:24:53+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پاور پوینت آموزش ریاضی درس کم تر - بیش تر http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1312 <div align="center"><div class="TopPost"> <div class="TopPost2"><div class="Post-title"><b><font size="2"><font color="#FF0000">پاور پوینت آموزش ریاضی درس کم تر - بیش تر، پایه ی اوّل ابتدایی<br></font><br></font></b></div></div> </div><p style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8157876576/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AA%D9%85_12%D8%8C_%DA%A9%D9%85_%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%DB%8C%D8%B4_%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C.zip.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8157867934/4_3_.png" alt="" height="215" width="286"></a></p><p style="text-align: center;"><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8157876576/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AA%D9%85_12%D8%8C_%DA%A9%D9%85_%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%DB%8C%D8%B4_%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C.zip.html" target="_blank" title=""></a></p><p style="text-align: center;">منبع : کلاس اول ابتدایی</p><p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp; <img alt="totalgifs.com love gif gif 29.gif" src="http://www.totalgifs.com/love/29.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com 29.gif" height="90" width="110"> &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <img alt="totalgifs.com love gif gif 29.gif" src="http://www.totalgifs.com/love/29.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com 29.gif" height="90" width="110">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <img alt="totalgifs.com love gif gif 29.gif" src="http://www.totalgifs.com/love/29.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com 29.gif" height="90" width="110"></p></div> text/html 2014-12-17T12:50:25+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پیک تلاش کلاس اولی ها http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1308 <div align="center"><br><b><font size="2"><strong>پیک تلاش&nbsp; تقدیم به شما</strong> کلاس اولی ها</font></b><br><br><font color="#FF0000" size="2"><b>روی تصویر کلیک کنید</b></font><br><p style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8157644076/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4_25_%D8%A2%D8%B0%D8%B1.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8157643300/25.png" alt="" height="333" width="228"></a></p>اولی های دز<br><br><img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-995.gif" alt=""> <img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-995.gif" alt=""> <img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-995.gif" alt=""></div> text/html 2014-12-17T12:41:23+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی بازی آنلاین http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1307 <div align="center"><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><b><font size="2">آموزش نشانه های ت، ر ، ن</font></b></font></p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/01003008.swf" target="_blank"><img src="http://www.hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/thumb_01003008.jpg" alt="" height="250" width="250"></a></p> <p style="text-align: center;"><font size="2"><b>برای شروع بر روی تصویر کلیک کن.</b></font></p><p style="text-align: center;"><br><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/mg%20h40x40__0017.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/mg%20h40x40__0017.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/mg%20h40x40__0017.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/mg%20h40x40__0017.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><b><font size="2">آموزش نشانه ای</font></b></font></p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/01003011.swf" target="_blank"><img src="http://www.hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/thumb_01003011.jpg" alt="" height="250" width="250"></a></p> <p style="text-align: center;"><font size="2"><b>خوب گوش کن سپس عمل کن</b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p style="text-align: center;"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/mg%20h40x40__0017.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/mg%20h40x40__0017.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/mg%20h40x40__0017.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/mg%20h40x40__0017.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: center;"><b><font color="#FF0000" size="2">آموزش و آشنایی اعداد 4 تا 7&nbsp; <br></font></b></p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/01005024.swf" target="_blank"><img src="http://www.hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/thumb_01005024.jpg" alt="" height="250" width="250"></a></p> <p style="text-align: center;"><font size="2"><b>پسر باهوشم گوش کن وعمل کن.</b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></p><p style="text-align: center;"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/mg%20h40x40__0017.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/mg%20h40x40__0017.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/mg%20h40x40__0017.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/mg%20h40x40__0017.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><b><font size="2">جدول شگفت انگیز</font></b></font></p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/01005025.swf" target="_blank"><img src="http://www.hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/thumb_01005025.jpg" alt="" height="250" width="250"></a></p> <p style="text-align: center;"><b><font size="2">روی تصویر کلیک و سپس بازی کن.&nbsp; <br></font></b></p><p style="text-align: center;"><br><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/mg%20h40x40__0017.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <img src="http://fantasyflash.ru/anime/teddy/image/teddy95.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" height="46" hspace="0" vspace="0" width="67"> <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/mg%20h40x40__0017.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <img src="http://fantasyflash.ru/anime/teddy/image/teddy95.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" height="46" hspace="0" vspace="0" width="67"> <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/mg%20h40x40__0017.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <img src="http://fantasyflash.ru/anime/teddy/image/teddy95.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" height="46" hspace="0" vspace="0" width="67"> <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/mg%20h40x40__0017.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p></div> text/html 2014-12-17T12:32:04+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی بازی آنلاین http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1306 <div align="center"><b><font size="2">برای ورود به بازی بر روی تصویر کلیک کنبد ( اول )</font></b><br><br><br><a href="http://www.hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/01003006.swf" target="_blank" title=""><img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-957.gif" alt="" height="187" width="168"></a><br><img src="http://kissdesign.ru/stars/star10.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="56" hspace="0" vspace="0" width="60"><img src="http://kissdesign.ru/stars/star10.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="56" hspace="0" vspace="0" width="60"><img src="http://kissdesign.ru/stars/star10.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="78" hspace="0" vspace="0" width="81"><img src="http://kissdesign.ru/stars/star10.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="56" hspace="0" vspace="0" width="60"><img src="http://kissdesign.ru/stars/star10.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="56" hspace="0" vspace="0" width="60"></div> text/html 2014-12-17T12:19:49+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی کار درخانه درس فارسی وریاضی پایه اول http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1305 <div align="center"><b><font size="2">&nbsp;&nbsp; کار درخانه درس فارسی وریاضی پایه اول<br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید<br></font></font></b><p align="center"><a href="http://s5.picofile.com/file/8150800326/006_kar_dar_khane_avaliha_150891.pdf.html" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><img src="http://s5.picofile.com/file/8150103468/دانلود.png" height="218" width="215"></strong></span></a></p><a title="عاشقانه" href="http://tasvirin.blogfa.com/" target="_blank"><img src="http://www.picturesanimations.com/l/love/7.gif" alt="7.gif" border="0"></a><br></div> text/html 2014-12-15T11:45:21+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی انیمیشن ریاضی خط تقارن http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1304 <div align="center"><p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large; font-family: arial,ans-serif;">&nbsp;انیمیشن ریاضی خط تقارن <br></span></b></p><p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large; font-family: arial,ans-serif;"><br></span></b></p> <p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large; font-family: arial,ans-serif; color: #ff0000;">لطفا برای دیدن انیمیشن بر روی تصویر زیر کلیک کنید</span></b></p><p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large; font-family: arial,ans-serif; color: #ff0000;"><br></span></b></p><p style="text-align: center;"><a href="http://mohtavaonline.ir/upload/symmetry7-sh.swf" target="_blank"><img src="http://www.upnb.ir/uploads/tagharon2.gif" alt="" height="259" width="463"></a></p><p style="text-align: center;"><br><a href="http://mohtavaonline.ir/upload/symmetry7-sh.swf" target="_blank"></a></p><p style="text-align: center;">&nbsp;<span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><strong><img src="http://www.upnb.ir/uploads/137218537788761.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><strong><img src="http://www.upnb.ir/uploads/137218537788761.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><strong><img src="http://www.upnb.ir/uploads/137218537788761.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><strong><img src="http://www.upnb.ir/uploads/137218537788761.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><strong><img src="http://www.upnb.ir/uploads/137218537788761.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><strong><img src="http://www.upnb.ir/uploads/137218537788761.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0"></strong></span></span></span></strong></span></span></span></strong></span></span></span></strong></span></span></span></strong></span></span></span></strong></span></span></span> <span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><strong><img src="http://www.upnb.ir/uploads/137218537788761.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><strong><img src="http://www.upnb.ir/uploads/137218537788761.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><strong><img src="http://www.upnb.ir/uploads/137218537788761.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><strong><img src="http://www.upnb.ir/uploads/137218537788761.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><strong><img src="http://www.upnb.ir/uploads/137218537788761.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><strong><img src="http://www.upnb.ir/uploads/137218537788761.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0"></strong></span></span></span></strong></span></span></span></strong></span></span></span></strong></span></span></span></strong></span></span></span></strong></span></span></span> <span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><strong><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><strong><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><strong><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><strong><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><strong><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><strong></strong></span></span></span></strong></span></span></span></strong></span></span></span></strong></span></span></span></strong></span></span></span></strong></span></span></span></p><p style="text-align: center;"><br><a href="http://mohtavaonline.ir/upload/symmetry7-sh.swf" target="_blank"></a></p></div> text/html 2014-12-15T11:32:41+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی کاربرگ هدیه های آسمانی دوم دبستان http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1303 <div align="center"><strong><span><span><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 10pt;">کاربرگ هدیه های آسمانی دوم دبستان<br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید<br><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8150549968/%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8157416676/20141012114554175_untitled_4.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="204" hspace="0" vspace="0" width="214"></a><br><br><br></font></span></span></span></span></strong><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/162.gif" alt="" height="41" width="362"><br></div> text/html 2014-12-15T11:15:13+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون عملکردی ریاضی پایه دوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1302 <div align="center"><p style="text-align: center;"><b><font size="2">آزمون عملکردی ریاضی پایه دوم</font></b></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><b><font size="2"><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید</font><br></font></b></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8153322584/azmoom_taghrebe.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8157417626/ARFEK343C.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="147" hspace="0" vspace="0" width="292"></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;">&nbsp; <img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-899.gif" alt=""> &nbsp;&nbsp; <img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-899.gif" alt=""> &nbsp;&nbsp; <img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-899.gif" alt=""></p><p style="text-align: center;"><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8153322584/azmoom_taghrebe.pdf.html" target="_blank"></a></p></div> text/html 2014-12-15T11:11:02+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی خود ارزیابی دانش آموزان کلاس دوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1301 <div align="center"><b><font size="2">خود ارزیابی دانش آموزان کلاس دوم</font></b><br><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">روی تصویر کلیک کنید</font></b></font><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8153419550/%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84%D8%A8%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8146106200/19.gif" alt="" height="192" width="160"></a><br><br><br>&nbsp;&nbsp; <img alt="totalgifs.com candied gif gif MG_Candied_Dif44.gif" src="http://www.totalgifs.com/candied/MG_Candied_Dif44.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com MG_Candied_Dif44.gif" height="85" width="93">&nbsp;&nbsp; <img alt="totalgifs.com candied gif gif MG_Candied_Dif44.gif" src="http://www.totalgifs.com/candied/MG_Candied_Dif44.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com MG_Candied_Dif44.gif" height="85" width="93">&nbsp;&nbsp; <img alt="totalgifs.com candied gif gif MG_Candied_Dif44.gif" src="http://www.totalgifs.com/candied/MG_Candied_Dif44.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com MG_Candied_Dif44.gif" height="85" width="93"></div> text/html 2014-12-15T11:00:10+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی کار در خانه ساعت و تقارن http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1299 <div align="center"><b><span style="font-size: medium;">&nbsp;کار در خانه ساعت و تقارن پایه دوم<br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید <br><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8156035368/%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%A7_%D8%B5_50.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8157410968/43.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="277" hspace="0" vspace="0" width="198"></a><br><br></font></span></b><img alt="totalgifs.com flores gif gif mae_florzinha.gif" src="http://www.totalgifs.com/flores/mae_florzinha.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com mae_florzinha.gif" height="30" width="72">&nbsp;&nbsp; <img alt="totalgifs.com flores gif gif mae_florzinha.gif" src="http://www.totalgifs.com/flores/mae_florzinha.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com mae_florzinha.gif" height="30" width="72">&nbsp;&nbsp; <img alt="totalgifs.com flores gif gif mae_florzinha.gif" src="http://www.totalgifs.com/flores/mae_florzinha.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com mae_florzinha.gif" height="30" width="72">&nbsp;&nbsp; <img alt="totalgifs.com flores gif gif mae_florzinha.gif" src="http://www.totalgifs.com/flores/mae_florzinha.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com mae_florzinha.gif" height="30" width="72"></div> text/html 2014-12-15T10:55:34+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی نمونه سوال فارسی دوم ابتدایی http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1298 <div align="center"><strong><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);">نمونه سوال فارسی دوم ابتدایی<br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید<br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8156126518/farsi_dovom_001.rar.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8157409850/%D9%81%D8%BA%D8%BA%D9%81%D8%BA%D9%82.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="159" hspace="0" vspace="0" width="182"></a><br><br></font></span></strong><br><strong><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#FF0000">&nbsp;&nbsp; </font></span></strong><strong><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#FF0000"><img alt="totalgifs.com happynco gif gif MagiaGifs_Menininas34.gif" src="http://www.totalgifs.com/happynco/MagiaGifs_Menininas34.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com MagiaGifs_Menininas34.gif" height="78" width="89">&nbsp; &nbsp;&nbsp; </font></span></strong><strong><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#FF0000"><img alt="totalgifs.com happynco gif gif MagiaGifs_Menininas34.gif" src="http://www.totalgifs.com/happynco/MagiaGifs_Menininas34.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com MagiaGifs_Menininas34.gif" height="78" width="89">&nbsp; &nbsp;&nbsp; </font></span></strong><strong><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#FF0000"><img alt="totalgifs.com happynco gif gif MagiaGifs_Menininas34.gif" src="http://www.totalgifs.com/happynco/MagiaGifs_Menininas34.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com MagiaGifs_Menininas34.gif" height="78" width="89"></font></span></strong><strong><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#FF0000"><br></font></span></strong></div>