. زندگی یک پاداش است نه یک مکافات فرصتی است کوتاه تا ببالی ، بیابی ، بدانی و بیندیشی. بفهمی و زیبا بنگری و در نهایت در خاطره ها بمانی . http://malekashtar18.mihanblog.com 2015-04-24T20:32:11+01:00 text/html 2015-04-20T13:39:37+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون ریاضی پایه اول فروردین 94 http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1509 <div align="center"><b><font size="2">آزمون ریاضی پایه اول فروردین 94<br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید </font></font></b><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8183192276/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_94.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s4.picofile.com/file/8183795026/67129140141132191386012123158166121632356.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><img src="http://yoursmiles.org/tsmile/bouquet/t4439.gif" alt="" height="66" width="57">&nbsp; <img src="http://yoursmiles.org/tsmile/bouquet/t4439.gif" alt="" height="66" width="57">&nbsp; <img src="http://yoursmiles.org/tsmile/bouquet/t4439.gif" alt="" height="66" width="57">&nbsp; <img src="http://yoursmiles.org/tsmile/bouquet/t4439.gif" alt="" height="66" width="57"></div> text/html 2015-04-20T13:31:23+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون ریاضی پایه دوم فروردین 94 http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1508 <div align="center"><b><font size="2">آزمون ریاضی پایه دوم فروردین 94<br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید</font></font></b><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8183193476/%D8%A22target=" target="_blank" title=""><img src="http://s4.picofile.com/file/8183793084/poya.png" alt="" align="bottom" border="0" height="182" hspace="0" vspace="0" width="156"></a><br><br><img src="http://yoursmiles.org/tsmile/bouquet/t4446.gif" alt="" height="59" width="42">&nbsp;&nbsp; <img src="http://yoursmiles.org/tsmile/bouquet/t4446.gif" alt="" height="59" width="42">&nbsp;&nbsp; <img src="http://yoursmiles.org/tsmile/bouquet/t4446.gif" alt="" height="59" width="42">&nbsp;&nbsp; <img src="http://yoursmiles.org/tsmile/bouquet/t4446.gif" alt="" height="59" width="42">&nbsp;&nbsp; <img src="http://yoursmiles.org/tsmile/bouquet/t4446.gif" alt="" height="59" width="42"><br><br><br></div> text/html 2015-04-20T13:06:58+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون قارسی پایه دوم فروردین 94 http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1507 <div align="center"><br><b><font size="2">آزمون قارسی پایه دوم فروردین 94<br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید</font><br></font></b><br><a href="http://s4.picofile.com/file/8182364834/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_94.rar.html" target="_blank" title=""><img src="http://s4.picofile.com/file/8183788784/34345.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="201" hspace="0" vspace="0" width="252"></a><br><img src="http://caccioppoli.com/gif%20animated%20icons/anslidr3.gif" alt=" _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ " border="0" height="43" width="50">&nbsp; <img src="http://caccioppoli.com/gif%20animated%20icons/anslidr3.gif" alt=" _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ " border="0" height="43" width="50">&nbsp; <img src="http://caccioppoli.com/gif%20animated%20icons/anslidr3.gif" alt=" _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ " border="0" height="43" width="50">&nbsp; <img src="http://caccioppoli.com/gif%20animated%20icons/anslidr3.gif" alt=" _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ " border="0" height="43" width="50">&nbsp; <img src="http://caccioppoli.com/gif%20animated%20icons/anslidr3.gif" alt=" _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ " border="0" height="43" width="50"></div> text/html 2015-04-20T12:51:55+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پاورپوینت تم 23 ریاضی اول دبستان http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1506 <div align="center"><b><font size="2">پاورپوینت تم 23 ریاضی اول دبستان<br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید<br><br></font></font></b><p style="text-align: center;"><a href="http://s4.picofile.com/file/8183531500/3pidmashgh_blogfa_com_tem_23_riazi.rar.html" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8183528992/3pidmashgh_blogfa_tem_23_riazi.jpg" alt="پاورپوینت تم 23 ریاضی اول دبستان" height="235" width="331"></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><div style="position: fixed; overflow: hidden; visibility: visible; top: 348.563px; left: 782.507px; z-index: 1018; opacity: 0.7808;"><br></div><p style="text-align: center;"><img src="http://jik1378.persiangig.com/image/451445339.png" alt="" align="bottom" border="0" height="71" hspace="0" vspace="0" width="66"><img src="http://jik1378.persiangig.com/image/451445339.png" alt="" align="bottom" border="0" height="71" hspace="0" vspace="0" width="66"><img src="http://jik1378.persiangig.com/image/451445339.png" alt="" align="bottom" border="0" height="71" hspace="0" vspace="0" width="66"><img src="http://jik1378.persiangig.com/image/451445339.png" alt="" align="bottom" border="0" height="71" hspace="0" vspace="0" width="66"><br><a title="پاورپوینت تم 23 ریاضی اول دبستان" href="http://s4.picofile.com/file/8183531500/3pidmashgh_blogfa_com_tem_23_riazi.rar.html" target="_blank"></a></p><br></div> text/html 2015-04-18T12:24:35+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون ریاضی کلاس سوم - فصل 7 http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1505 <div align="center"><b><font size="2"><font color="#FF0000">آزمون ریاضی کلاس سوم - فصل 7</font><br><font color="#FF0000"><br></font></font></b><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s4.picofile.com/file/8182976542/150416_001.jpg" alt="" height="215" width="146"></p><p><a href="http://s4.picofile.com/file/8182977076/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B5%D9%847.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s1.picofile.com/file/7992757090/7.gif" alt="" height="40" width="220"></a></p><p style="text-align: center;"></p><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/koodak/1/21.gif" alt="" border="0" height="78" width="55">&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/koodak/1/21.gif" alt="" border="0" height="78" width="55">&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/koodak/1/21.gif" alt="" border="0" height="78" width="55">&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/koodak/1/21.gif" alt="" border="0" height="78" width="55"> <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <br></div> text/html 2015-04-18T10:08:30+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون از دروس مختلف پایه ی دوم ابتدایی http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1504 <div align="center"><b><font size="2">آزمون از دروس مختلف پایه ی دوم ابتدایی<br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید <br><br></font></font></b><a href="http://s4.picofile.com/file/8182287984/farvar_din.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.cutecolors.com/321/setspkids2/cutecolorsspkid15b.gif" alt="cutecolorsspkid15b.gif" height="183" width="150"></a><br><br><img src="http://yoursmiles.org/bsmile/fun/b0247.gif" alt=" _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ "><img src="http://yoursmiles.org/bsmile/fun/b0247.gif" alt=" _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ "><img src="http://yoursmiles.org/bsmile/fun/b0247.gif" alt=" _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ "></div> text/html 2015-04-18T09:54:20+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون ریاضی دوم ابتدایی http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1503 <div align="center"><p style="text-align: center;"><b><font size="2">آزمون ریاضی دوم ابتدایی(مخصوص فروردین ماه 94)</font></b></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><b><font size="2">روی تصویر کلیک کنید <br></font></b></font></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s4.picofile.com/file/8182287984/farvar_din.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/koodak/1/16.gif" alt="" height="269" width="200"></a></p><p style="text-align: center;"><img src="http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/div1011.files/image010.gif" alt="" height="42" width="165"><img src="http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/div1011.files/image010.gif" alt="" height="42" width="165"></p></div> text/html 2015-04-18T09:25:11+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی نمونه سوال پایه سوم آزمون عملکردی http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1502 <div align="center"><b><br><font size="2">نمونه سوال پایه سوم آزمون عملکردی<br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید </font><br><br></font></b><p><font color="#101536"><a href="http://s6.picofile.com/file/8182850568/12.rar.html" target="_blank" title=""><img src="http://roozgozar.com/piczibasazi/zibasaz/24/www.roozgozar.com-1259.gif" alt=" تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com " height="223" width="181"></a></font></p><p><img src="http://www.picturesanimations.com/f/flowers/fl6.gif" alt="" height="67" width="55">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.picturesanimations.com/f/flowers/fl6.gif" alt="" height="67" width="55">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.picturesanimations.com/f/flowers/fl6.gif" alt="" height="67" width="55">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.picturesanimations.com/f/flowers/fl6.gif" alt="" height="67" width="55"></p></div> text/html 2015-04-16T03:28:13+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی فعّالیّت درس فارسی فروردین ماه 94 http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1501 <div align="center"><h2 class="title" align="center"><font size="2">فعّالیّت درس فارسی فروردین ماه 94 (پایه ی اوّل ابتدایی)</font></h2><br><b><font size="2"><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید</font><br>&nbsp;</font></b><br><p class="context" style="text-align: center;" align="center"><a href="http://s6.picofile.com/file/8182844468/%D9%81%D8%B9%D9%91%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%91%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%8694.zip.html" target="_blank" title=""><img src="http://s4.picofile.com/file/8182409400/Capture.PNG" height="176" width="122"> <img src="http://s6.picofile.com/file/8182409542/2_.PNG" height="176" width="122"></a></p><br><img src="http://www.picturesanimations.com/c/childern/103.gif" alt="103.gif" border="0" height="84" width="53">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.picturesanimations.com/c/childern/103.gif" alt="103.gif" border="0" height="84" width="53"> &nbsp; <img src="http://www.picturesanimations.com/c/childern/103.gif" alt="103.gif" border="0" height="84" width="53">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.picturesanimations.com/c/childern/103.gif" alt="103.gif" border="0" height="84" width="53"></div> text/html 2015-04-15T10:36:27+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی کاربرگ ریاضی پایه اول 2 http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1500 <div align="center"><b><font size="2"><font size="3">کاربرگ ریاضی پایه اول 2<br><br><font color="#FF0000" size="2">روی نصویر کلیک کنید </font></font></font></b><br><br><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=ddbfb954f7d8980885207c6e565ee091" target="_blank" title=""><img src="http://s4.picofile.com/file/8182767934/16636.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="226" hspace="0" vspace="0" width="208"></a><br><br><font size="2"><b><font color="#000066"><font color="#FF6666" size="3"><font size="2"><b><font color="#000066"><font color="#FF6666" size="3"><img src="http://www18.tx8.cn/photo/momodedian/2009216223859549.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></font></b></font><img src="http://www.totalgifs.com/coelhos/MG_PascoaGIFS49.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></font></b></font><font size="2"><b><font color="#000066"><font color="#FF6666" size="3"><img src="http://www18.tx8.cn/photo/momodedian/2009216223859549.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.totalgifs.com/coelhinhos/Bunny2.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="103" hspace="0" vspace="0" width="127"></font></font></b></font><font size="2"><b><font color="#000066"><font color="#FF6666" size="3"><img src="http://www18.tx8.cn/photo/momodedian/2009216223859549.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></font></b></font><font size="2"><b><font color="#000066"><font color="#FF6666" size="3"><img src="http://www.totalgifs.com/coelhos/MG_PascoaGIFS49.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></font></b></font><font size="2"><b><font color="#000066"><font color="#FF6666" size="3"><img src="http://www18.tx8.cn/photo/momodedian/2009216223859549.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></font></b></font><br></div> text/html 2015-04-15T10:30:37+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی کاربرگ ریاضی پایه اول http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1499 <div align="center"><b><font size="2"><font size="3">کاربرگ ریاضی پایه اول 1<br><br><font color="#FF0000" size="2">روی نصویر کلیک کنید <br><br><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=2a305ad327afefa5fa0263a68aec39de" target="_blank" title=""><img src="http://s4.picofile.com/file/8182766876/1_144_.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br></font></font></font></b><br><font color="#FF6666" size="3"><b><img src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBDtNG74FDuh0IEnYHSBoq1SkbphB8A-PtBsJ5FaCzsqZZIcrQYg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></b></font></div> text/html 2015-04-15T10:11:47+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی نمونه سوالات علوم سوم ابتدایی http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1498 <div align="center"><div style="text-align: center;"><p class=" " style="text-align: center;" align="center"><sub><span dir="RTL" style="font-size: 24pt; font-family: IranNastaliq; color: red;" lang="FA">نمونه سوالات علوم سو</span></sub><span dir="RTL" style="vertical-align: sub; font-size: 24pt; font-family: IranNastaliq; color: red;" lang="FA">م ابتدایی،</span><span dir="RTL" style="vertical-align: sub; font-size: 24pt; font-family: IranNastaliq; color: red;" lang="FA">درس </span><span dir="RTL" style="vertical-align: sub; font-size: 9pt; font-family: 'B Titr'; color: red;" lang="FA"><font size="4">13،12،11</font></span></p><p class=" " style="text-align: center;" align="center"><img src="http://setfa.net/images/7u8q5horvoyhixxk1xs.png" alt="علوم پایه ششم"></p></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8121855984/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_11_12_13.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s1.picofile.com/file/7992761612/32.gif"></a><br><br></div><br><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/freezone.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/freezone.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/freezone.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/freezone.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/freezone.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2015-04-15T09:56:44+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون غملکردی ریاضی http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1497 <div align="center"><b><font size="2">آزمون عملکردی ریاضی ، آمار و احتمال پایه سوم<br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید </font></font></b><br><br><p style="text-align: center;"><a href="http://s4.picofile.com/file/8182651268/_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8107810042/33.gif" height="232" width="185"></a></p><p style="text-align: center;"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt52.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/ander12.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/ander12.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt52.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/ander12.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/ander12.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt52.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/ander12.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/ander12.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt52.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p></div> text/html 2015-04-15T09:47:58+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون ریاضی دوره ی فصل سوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1496 <div align="center"><b><font size="2">آزمون ریاضی دوره ی فصل 3 ( پایه سوم )</font></b><br><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">روی تصویر کلیک کنید </font></b></font><br><br><p style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana, geneva; color: #008000;"><strong><span style="font-size: x-large;"><a href="http://s4.picofile.com/file/8181965892/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%8C_%D9%81%D8%B5%D9%843.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s1.picofile.com/file/7983025913/703043760.gif" alt="" height="185" width="143"></a></span></strong></span></p><br><img src="http://fantasyflash.ru/anime/pix/image/pix183.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="67" hspace="0" vspace="0" width="63"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/pink/rosa-1/pink-5/mgifs0306.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://fantasyflash.ru/anime/pix/image/pix183.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="67" hspace="0" vspace="0" width="63"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/pink/rosa-1/pink-5/mgifs0306.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://fantasyflash.ru/anime/pix/image/pix183.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="67" hspace="0" vspace="0" width="63"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/pink/rosa-1/pink-5/mgifs0306.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://fantasyflash.ru/anime/pix/image/pix183.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="67" hspace="0" vspace="0" width="63"></div> text/html 2015-04-12T13:09:53+01:00 malekashtar18.mihanblog.com غلامحسین دودانگه معلم تر شدن خرج دارد http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1495 <b> </b><div align="center"><b><br><br><br>اخیرأ طرحی تحت عنوان رتبه بندی معلمان به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، که طبق اظهارات مسئولین ارشد وزارت محترم آموزش و پرورش، بن مایه و هدف اصلی از اجرایی ساختن آن، واداشتن و سوق دادن معلمین عزیز و زحمتکش به سمت انجام کار پژوهشی و تحقیقی در حوزه ی مرتبط شغلی، جهت پویایی بیشتر و ارتقاء کیفیت و افزایش بهره وری در امر مقدس تعلیم و تعلم می باشد.<br><br>مخلص کلام در این ارتباط ، اینکه طبق اظهارات این مسئولین عزیز، همانا معلم تر کردن معلمان هدف اصلی این طرح می باشد. که البته ناگفته نماند که به نظر می رسد تصویب آن نیز تا حدودی از پی درخواست های مکرر فرهنگیان محترم از چندی قبل، مبنی بر افزایش حقوق و مزایای دریافتی شان، جهت افزایش قدرت خرید و برابری در مقابل نواسانات ناشی از جهش دائمی و رو به جلو تورم باشد.<br><br>طرح، همانند سایر طرح های دیگری که در این چند ساله ی اخیر به زیبایی و ظرافت خاصی تدوین و تصویب و به زیبایی هر چه تمام تری مجلد شده و جهت ابلاغ و اجراء آماده گردیده است، طرح بسیار جالب، امیدوار کننده و در عین حال آرمان گرایانه ای است. و فعلأ در چارچوب و چهارگوشه ی برگه های آچار به خوبی قامت راست نموده و پیش می رود و تمام زوایای پیدا و پنهانش واکاوی و مشخص خواهد گشت. اکنون هم که در آستانه ایم، پیشاپیش همه چیز مهیاست تا عنقریب وارد مدینه ی فاضله ی کیفیت آموزشی و سرزمین گل و بلبل علمی که در ذهن متصور آن هستیم بشویم.<br><br>و اما یک چیز...<br><br>و آن اینکه به نظر می رسد و بیم آن می رود که این نیز مثل بعضی از قبلی ها، به هنگام پیاده سازی از روی اوراق برمحور واقعیت و فضای موجود، جور درنیاید و متروک بماند و یا اثری را که خواهانیم دربر نداشته باشد. امید که هر چه باشد اینگونه نباشد!<br><br>این بیم از آنجا بیشتر رخ می نماید که از همین ابتدا واکنش هایی را در جامعه ی مشمول، بدین شرح بروز داده است:<br><br>۱ - به نظر می رسد آنها (ما معلمین)! از اینکه دولت افزایش حق و حقوق طبیعی شان را که برای سایر کارمندان اتوماتیک وار به تبعیت از افزایشات تورمی است، منوط و مشروط به بدست آوردن یک سری رتبه و انجام فعالیت ها و تکلیف معلم و شاگردی کرده که خود مبدع آن اند و در واقع از اینکه از سیاست هویچ و چماق استفاده کرده، رنجیده خاطر شده و چینی نازک عواطفشان ترک بر داشته است.<br><br>۲ - معلم تر شدن دیگر چه موضوعی است؟ مگر قشر زحمتکشی که تاکنون و قبل از این در این چندساله ی اخیر در سرما و گرما، روز و شب و گاه و بیگاه به اقصی نقاط دور افتاده ی این مرز و بوم پروانه وار پر کشیده اند و در آتش غوطه خورده اند و قلندروار تیغ بر سر کشیده اند و خود را همرنگ و فدای فرزندان این سرزمین کرده اند، تلاشی درجهت معلم تر شدن نبوده و ازاین باب چشمداشتی<br>داشته اند که حال منتظر پاداش باشند؟<br><br>و اگر منظور از معلم تر شدن، فنی تر شدن و تکنیکی تر شدن معلم در امور شغلی اش باشد، (که منظور هم همین است) به نظر شما غم نان اگر می گذاشت و این پرنده ی دوّار در سطح شهر، فرصتی و مجالی می یافت، برای تحقق این امر لحظه ای فروگذار می کرد؟<br><br>۳ _ مگر بانکی ها، نفتی ها، بهداشتی ها، آلومینیومی ها، فولادی ها و سایرین که بطور طبیعی به خاطر افزایش تورم هرساله مزایایشان افزایش یافته و می یابد به واسطه ی این است که مثلأ:<br><br>بانکی ها بانکی تر می شوند!<br>نفتی ها نفتی تر می شوند!<br>بهداشتی ها بهداشتی تر می شوند!<br>آلومینیومی ها براق تر می شوند!<br>و یا فولادی ها آبدیده تر می شوند!<br><br>نه! بلکه حق طبیعی آن ها است که ناچارأ به تناسب تورم هرساله جیب شان پف بکند! معلم هم یکی از همین ها، مگر غیر از این است!<br><br>۴ _ بعید به نظر می رسد حداقل ۸۵ هزار تومان (کمترین رتبه) و حداکثر ۳۰۰ هزار تومان (بالاترین رتبه که اصلأ دست یافتن به آن هم به این راحتی ها نیست) در مقابل افزایش حداقل ۴۵۰ و حداکثر ۸۰۰ هزار تومانی بانکی ها، پولی باشد که بتواند معلم فرورفته تا بنا گوش در قرض، که حداقل تا ۵ سال آینده خود را پیش فروش کرده و زمان کسبی و معیشتی خود را به صاحبان اجناس قسطی از دست داده است را بتواند مجاب کند تا راضی شود ایستگاه تاکسی و میدان شهر را رها و پشت میزهای سخت و خشن کتابخانه ها قوز کند برای معلم تر شدن و بدست آوردن مبلغی نا چیز آنهم با هزار منّت و اما و اگر و احتمال که آیا بدهند یا ندهند!<br><br>۵ _ معلم تر شدن خرج دارد! آری خرج ! معلم نخواسته و نخواهد خواست تا چک سفید امضاء برایش درب منزل ببرند، بل که او خواستار حقوق و مزایایی در حدّ رفع حوائج و نیازهای روزمره ی و تکریم استحقاقی خود است.<br><br>آنچه آمد گلایه ای بود و بس ! امید که خاطری را آزرده نساخته باشد! دعا می کنیم به درگاه خداوند متعال و از پی این دعای خیر هم تمام تلاش خود را نیز صادقانه بکار می گیریم که ان شاءالله این طرح به خوبی اجراءگردد، حتی اگر از این حیث هم چیزی به ما نرسد! چرا که معلمیم و آموخته ایم که خود را باید فدا کرد تا دیگران بمانند!<br><br>و این حقیقت معلمی ست!<br></b></div><b> </b>