. زندگی یک پاداش است نه یک مکافات فرصتی است کوتاه تا ببالی ، بیابی ، بدانی و بیندیشی. بفهمی و زیبا بنگری و در نهایت در خاطره ها بمانی . http://malekashtar18.mihanblog.com 2014-10-31T15:52:36+01:00 text/html 2014-10-31T08:34:52+01:00 malekashtar18.mihanblog.com غلامحسین دودانگه ع مثل عاشورا مثل عشق http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1169 <br><!--‌WwW.Bia2BND.CoM --><embed src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/87463020429747441665.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" quality="High" height="900" width="600"><!-- WwW.Bia2BND.CoM --> text/html 2014-10-30T05:45:15+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی السلام علیک یا ابا عبدالله http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1168 <div align="center"><img src="http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/1022.gif" alt="1022"><br><img alt="عاشقانه های دل شیدا" src="http://s1.picofile.com/file/7557891498/dele_shayda_ir_moharam2.gif" border="0" height="609" hspace="0" width="471"><br><br><img src="http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/1022.gif" alt="1022"><br></div> text/html 2014-10-30T05:39:25+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی قصه‌های کربلا http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1166 <div align="center"><h2><font color="#FF0000">قصه‌های کربلا</font></h2><br> <p class="imgarticle"><a title="قصه‌های کربلا,قصه امام حسین,داستان امام حسین" href="http://www.beytoote.com/baby/fiction-baby/saga1-karbala.html" target="_blank"> <b><font size="3"><img title="قصه‌های کربلا,قصه امام حسین,داستان امام حسین" src="http://www.beytoote.com/images/stories/baby/ba1900.jpg" alt="قصه‌های کربلا,قصه امام حسین,داستان امام حسین" height="326" width="381"></font></b></a></p><p class="imgarticle"><br><a title="قصه‌های کربلا,قصه امام حسین,داستان امام حسین" href="http://www.beytoote.com/baby/fiction-baby/saga1-karbala.html" target="_blank"><b><font size="3"></font></b></a></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><span style="font-size: 8pt; color: #000000;"><strong>یکی بود یکی نبود&nbsp;&nbsp;&nbsp; زیر گنبد کبود&nbsp;&nbsp;&nbsp; هزار و سیصد سال پیش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یک خبر مهمی بود</strong></span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br><span style="font-size: 8pt; color: #000000;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بچه ها خوب گوش کنید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حواس هاتون را جمع کنید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><span style="font-size: 8pt; color: #000000;"><strong>&nbsp;&nbsp; به صورت قصه می گم</strong></span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><span style="color: #3366ff;">******************</span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br><span style="font-size: 8pt; color: #000000;"><strong>اما این افسانه نیست و قصه نیست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شرح فداکاری یک انسان است&nbsp;&nbsp;</strong></span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><span style="font-size: 8pt; color: #000000;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که حسینش (ع) نامند</strong></span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br><span style="color: #3366ff;">******************</span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br><span style="font-size: 8pt; color: #000000;"><strong>در خوبی و پاکی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در صبر و شکیبایی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در حسن و جوانمردی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><span style="font-size: 8pt; color: #000000;"><strong> در بندگی وطاعت او را نبود مانند</strong></span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br><span style="color: #3366ff;">******************</span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br><span style="font-size: 8pt; color: #000000;"><strong>پدرش شیر خدا، مادرش فاطمه ی زهرا بود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; راه او راه خدا، خوبی از چهره ی او پیدا بود</strong></span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><span style="color: #3366ff;">******************</span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br><span style="font-size: 8pt; color: #000000;"><strong>به دعوت مردم شهر کوفه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با دوستان و خویشان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با یاران و فرزندان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><span style="font-size: 8pt; color: #000000;"><strong> به سوی آن شهر </strong></span><span style="font-size: 8pt; color: #000000;"><strong>رفت</strong></span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br><span style="color: #3366ff;">******************</span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br><span style="font-size: 8pt; color: #000000;"><strong>بهر سوی آن ناکسان&nbsp;&nbsp;&nbsp; مردم نااهل رفت</strong></span><br><br><span style="font-size: 8pt; color: #000000;"><strong>آن کوفیان نادان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بستند ره برآنان با یاران و فرزندان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از غفلت و گمراهی</strong></span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br><span style="color: #3366ff;">******************</span><br><span style="font-size: 8pt; color: #000000;"><strong>یک باره یادشان رفت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پروردگار خود را</strong></span><br><br><span style="font-size: 8pt; color: #000000;"><strong>غرقه به خون نمودند&nbsp;&nbsp;&nbsp; کودک شش ماهه اش&nbsp;&nbsp;&nbsp; قطعه به قطعه کردند&nbsp;&nbsp;&nbsp; اکبر مردانه اش</strong></span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br><span style="color: #3366ff;">******************</span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br><span style="font-size: 8pt; color: #000000;"><strong>به ظهر روز دهم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به دست مردی پلید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به نام شمر لعین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جدا شد از تن سرش</strong></span><br><br><span style="font-size: 8pt; color: #000000;"><strong>برآسمان غلغله فتاده از این ستم</strong></span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br><span style="color: #3366ff;">******************</span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br><span style="font-size: 8pt; color: #000000;"><strong>من چه بگویم چه شد؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یک سره تاریک شد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جهان، زمین، آسمان</strong></span><br><br><span style="font-size: 8pt; color: #000000;"><strong>خاک به رنگ خون شد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از ستم ظالمان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ای دوستان خوبم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شما این را بدانید:</strong></span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br><span style="color: #3366ff;">******************</span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br><span style="font-size: 8pt; color: #000000;"><strong>حق تا ابد پاینده است&nbsp;&nbsp;&nbsp; باطل همیشه مرده است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; راه حسین(ع) راه ماست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><span style="font-size: 8pt; color: #000000;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شیوه ی او کارماست</strong></span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br><span style="color: #3366ff;">******************</span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br><span style="font-size: 8pt; color: #000000;"><strong>درود ما برحسین(ع)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لعنت ما بریزید</strong></span></font></b></p> <img src="http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/1022.gif" alt="1022"><br></div> text/html 2014-10-30T04:59:27+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی سوالات علوم ، هدیه ، ریاضی سوم ابتدایی http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1163 <div align="center"><b><font size="2">سوالات علوم ، هدیه ، ریاضی سوم ابتدایی<br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید<br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8148512042/%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85.rar.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8148594800/Read_a_Book.png" alt="" align="bottom" border="0" height="220" hspace="0" vspace="0" width="227"></a><br><br><br></font></font></b><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/dollz/dollz86.gif" height="75" width="81">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/dollz/dollz86.gif" height="75" width="81">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/dollz/dollz86.gif" height="75" width="81">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/dollz/dollz86.gif" height="75" width="81"></div> text/html 2014-10-30T04:54:40+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون جمله سازی پایه دوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1160 <div align="center"><font size="2"><b>آزمون جمله سازی پایه دوم<br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید<br><br><br></font></b></font><a href="http://s5.picofile.com/file/8148250750/%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://mirgif.com/razdeliteli/lineechka-16.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="196" hspace="0" vspace="0" width="293"></a><br><br>&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/df4.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/df4.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/1158596sly1r2zvgs.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/df1.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/df1.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/1158598a36ig0n7aq.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/df1.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/df1.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/1158597ws3g5npb87.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/df3.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/df3.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2014-10-30T03:13:10+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی کاربرگ املا و جمله نویسی پایه دوم دبستان http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1164 <div align="center"><font size="2">&nbsp;<span><span><span><span><span><span><span><strong><span><span><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 10pt;">کاربرگ املا و جمله نویسی پایه دوم دبستان<br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید<br><br></font></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></font><a href="http://s5.picofile.com/file/8147785684/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="https://sites.google.com/a/clipartonline.net/cute-baby-clip-art/_/rsrc/1385142409096/baby-girl-cute-cartoon-clip-art/Baby-Big-Eyes_11.png?height=320&amp;width=320&amp;height=400&amp;width=400" alt="" align="bottom" border="0" height="212" hspace="0" vspace="0" width="212"></a><br><br><br>&nbsp; <img alt="erd.gif" src="http://www.animationswelt.de/minigif2008/erd.gif" border="0" height="84" width="101">&nbsp; <img src="http://i8.glitter-graphics.org/pub/1252/1252978iual7aoqdc.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="42" hspace="0" vspace="0" width="50"><img alt="erd.gif" src="http://www.animationswelt.de/minigif2008/erd.gif" border="0" height="84" width="101"><img src="http://i8.glitter-graphics.org/pub/1252/1252978iual7aoqdc.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="42" hspace="0" vspace="0" width="50"><img alt="erd.gif" src="http://www.animationswelt.de/minigif2008/erd.gif" border="0" height="84" width="101"></div> text/html 2014-10-30T03:11:54+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون ریاضی پایه دوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1161 <div align="center"><b><font size="2">آزمون ریاضی فصل اول پایه دوم </font></b><br><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">روی تصویر کلیک کنید</font></b></font><br><br><span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: #ffffff;"><strong>&nbsp;<a href="http://www.amouzeshriazi.ir/files/mohtavaye%20moaleman/F1exam-dovom4.pdf" target="_blank"><img src="http://gifportal.ru/data/smiles/multyashki-2192.gif" alt="" height="226" width="176"></a></strong></span><br><img src="http://www.gif-paradies.de/gifs/bunte-welt/fantasy/fantasy_0010.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.gif-paradies.de/gifs/bunte-welt/fantasy/fantasy_0010.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2014-10-28T12:53:54+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی روانشناسی کودکان http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1159 <div align="center"><p style="font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: center; background-color: rgb(253, 252, 232);"><font size="2"><b><font color="#FF6666">پروفسور و روانپزشک معروف، <br></font></b></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: center; background-color: rgb(253, 252, 232);"><font size="2"><b><font color="#FF6666">دکتر طارق علی الحبیب <br></font></b></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: center; background-color: rgb(253, 252, 232);"><font size="2"><b><font color="#FF6666">می گوید:</font></b></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center; background-color: rgb(253, 252, 232);"><img src="http://www.jahaniha.com/wp-content/uploads/2013/08/aks_koodak_www.jahaniha.com_.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="229" hspace="0" vspace="0" width="328"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center; background-color: rgb(253, 252, 232);"><font color="#000066" size="2"><b><br><br>کودکت اعتماد بنفس نداره!<br>زیرا تشویقش نمی کنی.<br><br>کودکت کم حرفه!<br>زیرا باهاش حرف نمیزنی.<br><br>کودکت دزدی میکنه!<br>زیرا بذل و بخشش رو بهش نمی آموزی.<br><br>کودکت ترسوست!<br>زیرا همیشه طرفداریشو میکنی.<br><br>کودکت به دیگران احترام نمیزاره!<br>زیرا صدات رو واسش پایین نمی آری.<br><br>کودکت همیشه عصبیه!<br>زیرا ازش تعریف نمیکنی.<br><br>کودکت بخیله!<br>زیرا باهاش همکاری نمیکنی.<br><br>کودکت به دیگران پرخاش میکنه!<br>زیرا تو خشن و سختگیری.<br><br>کودکت ضعیفه!<br>زیرا همیشه تهدیدش میکنی.<br><br>کودکت داد و فریاد میکنه!<br>زیرا بهش اهمیت نمیدی.</b></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center; background-color: rgb(253, 252, 232);"><br><font color="#000066" size="2"><b><font color="#000066" size="2"><b>کودکت خیلی دروغ میگه!<br>زیرا خیلی بهش گیر میدی.</b></font></b></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center; background-color: rgb(253, 252, 232);"><br></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center; background-color: rgb(253, 252, 232);"><font color="#000066" size="2"><b>کودکت ناراحتت میکنه!<br>زیرا بغلش نمی کنی و نمی بوسیش.<br><br>کودکت ازت فرمان نمی بره!<br>زیرا درخواستات بیش از حده.<br><br>کودکت گوشه گیره!<br>زیرا همیشه مشغولی.(مشغول کارهای خودت)<br><br>نمود این رفتارها در بزرگسالی بسیار خطرناک و غیر قابل درمانند...</b></font></p><br>نغمه های کودکانه<br><br><img src="http://www.3g37.com/haotu/UploadFiles_5488/201106/20110609234048602.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="70" hspace="0" vspace="0" width="43">&nbsp; <img src="http://www.3g37.com/haotu/UploadFiles_5488/201106/20110609234048602.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="70" hspace="0" vspace="0" width="43">&nbsp; <img src="http://www.3g37.com/haotu/UploadFiles_5488/201106/20110609234048602.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="70" hspace="0" vspace="0" width="43">&nbsp; <img src="http://www.3g37.com/haotu/UploadFiles_5488/201106/20110609234048602.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="70" hspace="0" vspace="0" width="43">&nbsp; <img src="http://www.3g37.com/haotu/UploadFiles_5488/201106/20110609234048602.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="70" hspace="0" vspace="0" width="43">&nbsp; <img src="http://www.3g37.com/haotu/UploadFiles_5488/201106/20110609234048602.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="70" hspace="0" vspace="0" width="43">&nbsp; <img src="http://www.3g37.com/haotu/UploadFiles_5488/201106/20110609234048602.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="70" hspace="0" vspace="0" width="43"> </div> text/html 2014-10-28T12:36:23+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون فارسی پایه سوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1158 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><span style="font-size: 18pt;">آزمون فارسی پایه سوم</span></b></font><br><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">روی تصویر کلیک کنید </font></b></font><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8148168442/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%B193.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8148340850/bvpUSU1CyYeoDG_esCBlhf1XJY4.png" alt="" align="bottom" border="0" height="214" hspace="0" vspace="0" width="173"></a><br><br><font style="font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" color="#FF6666" size="3"><b><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/MGiFs_mn105.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px;" align="bottom" border="NaN" height="39" hspace="NaN" vspace="0" width="37"></b></font>&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.3g37.com/haotu/UploadFiles_5488/201101/20110109003103647.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <font style="font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" color="#FF6666" size="3"><b><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/MGiFs_mn105.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px;" align="bottom" border="NaN" height="39" hspace="NaN" vspace="0" width="37"> &nbsp; </b></font><font style="font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" color="#FF6666" size="3"><b><img src="http://www.3g37.com/haotu/UploadFiles_5488/201101/20110109003103647.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></b></font><font style="font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" color="#FF6666" size="3"><b><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/MGiFs_mn105.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px;" align="bottom" border="NaN" height="39" hspace="NaN" vspace="0" width="37"></b></font></div> text/html 2014-10-28T12:26:51+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پیک آموزشی کلاس اول http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1157 <div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 18pt;">پیک آموزشی <font color="#FF0000">کلاس اول</font></span><br></font></b><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8148227892/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%8C_5_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8148227926/Capture.JPG" alt="" height="254" width="170"></a><br><br><br><img src="http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2328218lmq3k7j41g.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2014-10-28T12:22:21+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پیک آموزشی کلاس دوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1156 <div align="center"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 18pt;">پیک آموزشی <font color="#FF0000">کلاس دوم</font></span></font></b><br></font><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8148228234/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C5_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8148228342/Capturen.JPG" alt="" height="265" width="180"></a><br><br><img src="http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/div20/WebPageContent/2259626rgd5aj1g0h.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2014-10-27T15:47:21+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی تکلیف ریاضی http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1155 <div align="center"><p style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt;"><strong>برای دریافت <font color="#FF0000">تکلیف تم 4</font> روی تصویر کلیک کنید</strong></span></font></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #ff0000;"><br></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8146774284/%D8%AA%D9%85_4.pdf.html" target="_blank"><span style="font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #ff0000;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8145170618/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.jpg" alt="" height="138" width="125"></span></strong></span></a></p><p style="text-align: center;"><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8146774284/%D8%AA%D9%85_4.pdf.html" target="_blank"><span style="font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #ff0000;"></span></strong></span></a></p> <p style="text-align: center;"><font size="2"><strong>برای دریافت <font color="#FF0000">تکلیف تم 5 </font>روی تصویر کلیک کنید</strong></font></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><br></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8147644084/%D8%AA%D9%855.pdf.html" target="_blank"><strong><span style="color: #ff0000;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8145170618/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.jpg" alt="" height="139" width="121"></span></strong></a></p> <p style="text-align: center;"><strong><br></strong></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><strong><span style="color: #ff0000;"><font color="#000000">برای دریافت <font color="#FF0000">تکلیف تم 6</font> روی تصویر کلیک کنید</font></span></strong> <br></font></p><p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8148163568/%D8%AA%D9%856.pdf.html" target="_blank"><img src="http://s5.picofile.com/file/8145170618/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.jpg" alt="" height="139" width="119"></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;منبع : مدرسه آبی<br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/nahrung/obst-gemuese-06.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="58" hspace="0" vspace="0" width="67">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/nahrung/obst-gemuese-99.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="51" hspace="0" vspace="0" width="88">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/nahrung/obst-gemuese-06.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="58" hspace="0" vspace="0" width="67">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/nahrung/obst-gemuese-99.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="51" hspace="0" vspace="0" width="88">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/nahrung/obst-gemuese-06.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="58" hspace="0" vspace="0" width="67"></p></div> text/html 2014-10-27T15:34:55+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی تکلیف نشانه ی آ ا و نشانه ی ب http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1154 <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><font color="#000000">برای دریافت تکلیف</font> نشانه ی آ ا <font color="#000000">روی تصویر کلیک کنید</font><br><br></span></strong></span> <p><a href="http://s5.picofile.com/file/8147586250/1.pdf.html" target="_blank"><span style="font-size: 11pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s5.picofile.com/file/8147585842/%D8%AA_1.jpg" alt="" height="140" width="119"></span></a></p><p><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8147586250/1.pdf.html" target="_blank"><span style="font-size: 11pt;"></span></a></p><strong><span style="color: #ff0000; font-size: 11pt;"><font color="#000000">برای دریافت تکلیف</font> نشانه ی ب <font color="#000000">روی تصویر کلیک کنید</font><br><br></span></strong><p><a href="http://s5.picofile.com/file/8148141868/2.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s5.picofile.com/file/8147585842/%D8%AA_1.jpg" alt="" height="140" width="114"></a></p><p><br></p><p>منبع : مدرسه آبی<br><a href="http://s5.picofile.com/file/8148141868/2.pdf.html" target="_blank" title=""></a></p><p><img src="http://mirgif.com/razdeliteli/1/116.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8148141868/2.pdf.html" target="_blank"></a></p><br></div> text/html 2014-10-26T12:52:40+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون فارسی پایه اول پایان مهر ماه http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1151 <div align="center"><p style="text-align: center;"><font size="3"><b>آزمون فارسی پایه اول پایان مهر ماه</b></font></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><b><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید</font><br></b></font></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s3.picofile.com/file/7543480000/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s3.picofile.com/file/7543476876/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%B1.gif" alt="" height="176" width="133"></a>&nbsp; <a href="http://s3.picofile.com/file/7543480000/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s3.picofile.com/file/7543477525/2%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%B1.gif" alt="" height="177" width="132"></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/wetter/mondesterne/sterne13.gif" alt="" style="border-top-left-radius: 40px; border-top-right-radius: 40px; border-bottom-right-radius: 40px; border-bottom-left-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" height="45" hspace="0" vspace="0" width="47"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/wetter/mondesterne/sterne14.gif" alt="" style="border-top-left-radius: 40px; border-top-right-radius: 40px; border-bottom-right-radius: 40px; border-bottom-left-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" height="44" hspace="0" vspace="0" width="47"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/wetter/mondesterne/sterne13.gif" alt="" style="border-top-left-radius: 40px; border-top-right-radius: 40px; border-bottom-right-radius: 40px; border-bottom-left-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" height="45" hspace="0" vspace="0" width="47"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/wetter/mondesterne/sterne14.gif" alt="" style="border-top-left-radius: 40px; border-top-right-radius: 40px; border-bottom-right-radius: 40px; border-bottom-left-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" height="44" hspace="0" vspace="0" width="47"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/wetter/mondesterne/sterne13.gif" alt="" style="border-top-left-radius: 40px; border-top-right-radius: 40px; border-bottom-right-radius: 40px; border-bottom-left-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" height="45" hspace="0" vspace="0" width="47"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/wetter/mondesterne/sterne14.gif" alt="" style="border-top-left-radius: 40px; border-top-right-radius: 40px; border-bottom-right-radius: 40px; border-bottom-left-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" height="44" hspace="0" vspace="0" width="47"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/wetter/mondesterne/sterne13.gif" alt="" style="border-top-left-radius: 40px; border-top-right-radius: 40px; border-bottom-right-radius: 40px; border-bottom-left-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" height="45" hspace="0" vspace="0" width="47"></p></div> text/html 2014-10-26T12:10:45+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی استرس دیر شدن مدرسه و آثار آن بر روحیه و درس فرزند شما http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1149 <div align="center"><br><h2><font color="#FF0000">استرس دیر شدن مدرسه و آثار آن بر روحیه و درس فرزند شما</font></h2><br> <p class="imgarticle"><a title="استرس دانش آموزان,علت استرس دانش آموزان,استرس و اضطراب دانش آموزان" href="http://www.beytoote.com/baby/psychology-baby/being2-late-school.html" target="_blank"> </a><img title="استرس دانش آموزان,علت استرس دانش آموزان,استرس و اضطراب دانش آموزان" src="http://www.beytoote.com/images/stories/baby/ba2697-1.jpg" alt="استرس دانش آموزان,علت استرس دانش آموزان,استرس و اضطراب دانش آموزان" height="293" width="380"></p><p class="imgarticle"><br><a title="استرس دانش آموزان,علت استرس دانش آموزان,استرس و اضطراب دانش آموزان" href="http://www.beytoote.com/baby/psychology-baby/being2-late-school.html" target="_blank"> </a></p><div align="right"> <font size="2"><b>&nbsp;خیلی از پدر و مادرها ، بچه هایشان را خودشان به مدرسه می رسانند. در این حالت یک اتفاق می تواند رخ <br><br>بدهد و حتی بعد از مدتی به یک روال تبدیل شود: کاهلی پدر و مادر و در نتیجه تأخیر فرزند در رسیدن به <br><br>مدرسه.<br><br>وقتی با تأخیر حرکت می کنید یا حساب ترافیک را نمی کنید و در نتیجه دیر به مدرسه می رسید، در تمام این <br><br>مدت، چشم فرزندتان به ساعت است و تمام طول مسیر را در حالت استرس طی می کند.<br><br>وقتی شما او را مقابل در مدرسه پیاده می کنید، کارتان را تمام شده می شمارید در حالی که فرزندتان در آن <br><br>لحظات در اوج استرس است زیرا با تأخیر وارد مدرسه شده است. البته دیگر مثل قدیم ها، خبری از تنبیه بدنی و <br><br>برخوردهای آنچنانی نیست ولی برای کودکان و نوجوانان چیزی بدتر از تحقیر شدن نیست. شاید این جمله خانم <br><br>یا آقای معلم که" به به! چه عجب رسیدی!" یا " تو هم که باز دیر کردی" ، برای بزرگ ترها چندان سنگین نباشد <br><br>ولی برای بچه ها ، بسیار شکننده است و دانش آموز احساس حقارت می کند. این حس وقتی تشدید می شود <br><br>که دانش آموز همان گونه که دارد حرف معلم را می شنود زیر چشمی نگاهی به همکلاسی هایش دارد و در <br><br>دلش غوغاست که آنان اکنون در دل خود چه می گویند.<br><br>بعضی از مدارس هم از سیستم کسر امتیاز برای دانش آموزان استفاده می کنند و دانش آموزی که با تأخیر <br><br>وارد می شود در همان اول صبح احساس می کند که چیزی را باخته است.<br><br>دانش آموزی که از دقایق قبل از حرکت در خانه مدام می گوید " دیر شد " و بعد همه مسیر را با استرس طی <br><br>می کند و سپس در همان لحظات اولیه ورود به مدرسه با اضطراب مضاعف مواجه می شود، حتماً نمی تواند <br><br>تمام توانمندی هایش را برای یادگیری به کار ببندد و در نتیجه آرام آرام دچار افت تحصیلی می شود و بدتر از آن <br><br>، استرس ، در وجودش نهادینه می شود.<br><br>جالب اینجاست که خیلی از مشاوران و روان شناسان نیز ممکن است در مراجعات احتمالی به نزدشان، نتوانند <br><br>تشخیص دهند که علت استرس دائمی و افت تحصیلی دانش آموز چیست.<br><br>بنابراین ، اگر خودتان فرزندتان را به مدرسه می برید، تنبلی نکنید و از فردا ، ساعت تان را برای نیم ساعت زودتر <br><br>کوک کنید. اگر هم فرزندتان خودش به مدرسه می رود یا با سرویس راهی می شود، حتماً کمی زود تر از موعد <br><br>مقرر آماده اش کنید تا او روز خود را یا استرس شروع نکند.<br><br>این نکته بسیار ساده ای است اما اجرای آن، اثر شگفت انگیزی در تقویت روحیه فرزندتان دارد.<br><br><br></b></font><div align="center"><img src="http://axgig.com/images/14056947503064308417.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="48" hspace="0" vspace="0" width="83"><img src="https://sites.google.com/a/clipartonline.net/cute-baby-clip-art/_/rsrc/1385142409096/baby-girl-cute-cartoon-clip-art/Baby-Big-Eyes_11.png?height=320&amp;width=320&amp;height=400&amp;width=400" alt="" align="bottom" border="0" height="94" hspace="0" vspace="0" width="90"> <img src="http://axgig.com/images/14056947503064308417.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="48" hspace="0" vspace="0" width="83">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="https://sites.google.com/a/clipartonline.net/cute-baby-clip-art/_/rsrc/1385142409096/baby-girl-cute-cartoon-clip-art/Baby-Big-Eyes_11.png?height=320&amp;width=320&amp;height=400&amp;width=400" alt="" align="bottom" border="0" height="94" hspace="0" vspace="0" width="90"><img src="http://axgig.com/images/14056947503064308417.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="48" hspace="0" vspace="0" width="83"></div></div></div>